Ghế nhân viên Cembalo 105
Ghế nhân viên Cembalo 105
Ghế lưng Trung; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.450.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên Andante 106PH
Ghế nhân viên Andante 106PH
Ghế lưng trung. Chân quỳ thép sơn tĩnh điện. Lưng bọc vải lưới.
3.960.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên Andante 105PH
Ghế nhân viên Andante 105PH
Ghế lưng trung. Tay PU hiệu chỉnh. Bệ điều khiển đa góc. Chân nhựa cao. Lưng bọc vải lưới.
3.370.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên Andante 103PH
Ghế nhân viên Andante 103PH
Ghế lưng trung. Tay PU hiệu chỉnh. Bệ điều khiển đa góc. Chân nhựa cao. Lưng bọc vải lưới.
4.220.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế quản lý Toccata 105
Ghế quản lý Toccata 105
Ghế cao cấp lưng trung; Bệ điều khiển khóa đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc lưới; Mặt ngồi trượt bọc Simili.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Toccata 103
Ghế quản lý Toccata 103
Ghế cao cấp lưng trung; Bệ điều khiển khóa đa góc; Tay nhôm cố định; Chân nhôm; Lưng bọc lưới; Mặt ngồi trượt bọc Simili.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Toccata 102
Ghế quản lý Toccata 102
Ghế cao cấp lưng cao; Bệ điều khiển khóa đa góc; Tay nhôm cố định; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới; Mặt ngồi trượt bọc Simili.
Đọc tiếp
Ghế Giám đốc Tanto 105C
Ghế Giám đốc Tanto 105C
Ghế lưng trung; Không có tay; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế Giám đốc Tanto 105
Ghế Giám đốc Tanto 105
Ghế lưng trung; Không có tay; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
4.610.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế Giám đốc Tanto 103
Ghế Giám đốc Tanto 103
Ghế lưng trung; Tay PP có thể điều chỉnh; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
5.300.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế Giám đốc Tanto 102
Ghế Giám đốc Tanto 102
Ghế lưng cao, có gối tựa; Tay PP có thể điều chỉnh; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế Giám đốc S 101
Ghế Giám đốc S 101
Ghế lưng cao; Bệ điều khiển khoá đa góc; Tay PU; Chân nhôm; Thân bọc da.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Rubato 103
Ghế quản lý Rubato 103
Ghế lưng trung; Tay PU điều chỉnh đa hướng; Mặt ngồi trượt; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Rubato 102
Ghế quản lý Rubato 102
Ghế lưng cao, có gối tựa đầu; Tay PU điều chỉnh đa hướng; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế Giám đốc Rococo 103
Ghế Giám đốc Rococo 103
Ghế lưng trung; Tay nhôm điều chỉnh đa hướng; Mặt ngồi trượt; Bệ điều chỉnh khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế Giám đốc Rococo 102
Ghế Giám đốc Rococo 102
Ghế lưng cao, có gối tựa điều chỉnh; Tay nhôm điều chỉnh đa hướng; Mặt ngồi trượt; Bệ điều chỉnh khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Pavan 103
Ghế quản lý Pavan 103
Ghế lưng trung; Tay nhôm điều chỉnh đa hướng; Mặt ngồi trượt; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế Giám đốc Pavan 102
Ghế Giám đốc Pavan 102
Ghế lưng cao, có gối tựa điều chỉnh; Tay nhôm điều chỉnh đa hướng; Mặt ngồi trượt; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Neo 105
Ghế quản lý Neo 105
Ghế lưng trung; Không có tay; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Neo 103
Ghế quản lý Neo 103
Ghế lưng trung; Tay PP có thể điều chỉnh; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Neo 102
Ghế quản lý Neo 102
Ghế lưng cao, có gối tựa đầu; Tay PP có thể điều chỉnh; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 107
Ghế quản lý Natty 107
Ghế lưng trung; Không có tay; Chân quỳ, sắt sơn tĩnh điện; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 106
Ghế quản lý Natty 106
Ghế lưng trung; Tay cố định; Chân quỳ, sắt sơn tĩnh điện; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 105
Ghế quản lý Natty 105
Ghế lưng trung; Bệ khoá điều khiển thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 103 White
Ghế quản lý Natty 103 White
Ghế lưng trung; Tay điều chỉnh; Bệ khoá điều khiển thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 103 Red
Ghế quản lý Natty 103 Red
Ghế lưng trung; Tay điều chỉnh; Bệ khoá điều khiển thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 103 Blue
Ghế quản lý Natty 103 Blue
Ghế lưng trung; Tay điều chỉnh; Bệ khoá điều khiển thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 103 Black
Ghế quản lý Natty 103 Black
Ghế lưng trung; Tay điều chỉnh; Bệ khoá điều khiển thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 103 Green
Ghế quản lý Natty 103 Green
Ghế lưng trung; Tay điều chỉnh; Bệ khoá điều khiển thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 102
Ghế quản lý Natty 102
Ghế lưng cao có gối tựa; Tay điều chỉnh; Bệ khoá điều khiển thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Mezzo 103
Ghế quản lý Mezzo 103
Ghế lưng trung; Tay nhựa PU điều chỉnh đa hướng; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế Giám đốc Mezzo 102
Ghế Giám đốc Mezzo 102
Ghế lưng cao, có gối tựa điều chỉnh; Tay PU điều chỉnh đa hướng; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế giám đốc Leader M101
Ghế giám đốc Leader M101
Ghế lưng cao; Bệ điều khiển khoá đa góc; Tay P.U; Chân nhựa; Thân bọc toàn da.
Đọc tiếp
Ghế quản lý iChair 03
Ghế quản lý iChair 03
Ghế lưng trung; Tay PP hiệu chỉnh đa góc; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Mặt ngồi hiệu chỉnh; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
5.190.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế quản lý iChair 02
Ghế quản lý iChair 02
Ghế lưng cao có gối tựa đầu; Tay PP hiệu chỉnh đa góc; Bệ điều khiển khoá đa góc; Mặt ngồi hiệu chỉnh; Lưng bọc vải lưới.
4.680.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế quản lý E Toko 05C
Ghế quản lý E Toko 05C
Ghế lưng trung; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý E Toko 05
Ghế quản lý E Toko 05
Ghế lưng trung; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý E Toko 03C
Ghế quản lý E Toko 03C
Ghế lưng trung; Tay PP hiệu chỉnh đa góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý E Toko 03
Ghế quản lý E Toko 03
Ghế lưng trung; Tay PP hiệu chỉnh đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý E Toko 02C
Ghế quản lý E Toko 02C
Ghế lưng cao, có gối tựa đầu; Tay PP hiệu chỉnh đa góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp