Ghế phòng họp Alto 107
Ghế phòng họp Alto 107
Ghế lưng trung; Chân quỳ, hợp kim sắt sơn tĩnh điện; Lung bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế phòng họp Alto 106
Ghế phòng họp Alto 106
Ghế lưng trung; Tay PU; Chân quỳ, hợp kim sắt sơn tĩnh điện; Lung bọc vải lưới.
5.280.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế họp Cembalo 106A
Ghế họp Cembalo 106A
Ghế lưng trung; Tay cố định; Chân quỳ, sắt sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới;
Đọc tiếp
Ghế họp Tanto 107
Ghế họp Tanto 107
Ghế lưng trung; Không có tay; Chân quỳ Chrome; Lưng bọc vải lưới.
4.130.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế họp Tanto 106
Ghế họp Tanto 106
Ghế lưng trung; Tay PP có thể điều chỉnh; Chân quỳ Chrome; Lưng bọc vải lưới.
4.820.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế họp S 107
Ghế họp S 107
Ghế phòng họp/khách, lưng trung; Không tay; Chân quỳ Inox.
Đọc tiếp
Ghế họp S 106
Ghế họp S 106
Ghế phòng họp/khách lưng thấp; Tay PU; Chân quỳ inox;
Đọc tiếp
Ghế họp Poco 902N
Ghế họp Poco 902N
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Chân sắt, sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
1.820.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế họp Poco 902G
Ghế họp Poco 902G
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Chân quỳ, Chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.190.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế họp Poco 106
Ghế họp Poco 106
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Chân quỳ, Chrome. Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế họp M 106
Ghế họp M 106
Ghế lưng thấp; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Tay P.U; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế họp Lento 106C
Ghế họp Lento 106C
Ghế lưng trung; Tay cố định; Chân quỳ, Chrome; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế họp Lento 106B
Ghế họp Lento 106B
Ghế lưng trung; Tay cố định; Chân quỳ sắt, sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế họp L 107
Ghế họp L 107
Ghế phòng họp/khách, lưng thấp; Không tay; Chân quỳ, sơn tĩnh điện; Phía trước bọc vải; Phía sau bọc vải đen cố định.
Đọc tiếp
Ghế họp L 106
Ghế họp L 106
Ghế phòng họp/khách, lưng thấp; Tay P.P; Chân quỳ, sơn tĩnh điện; Phía trước bọc vải; Phía sau bọc vải đen cố định.
Đọc tiếp
Ghế họp iChair 07P
Ghế họp iChair 07P
Ghế phòng họp, phòng khách lưng thấp; Chân quì sắt sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
1.310.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế họp iChair 07
Ghế họp iChair 07
Ghế phòng họp, phòng khách lưng thấp; Chân quì chrome; Lưng bọc vải lưới.
1.630.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế họp iChair 06P
Ghế họp iChair 06P
Ghế phòng họp, phòng khách lưng thấp; Tay Inox. Chân quì sắt sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
1.490.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế họp iChair 06
Ghế họp iChair 06
Ghế phòng họp, phòng khách lưng thấp; Tay Inox. Chân quì chrome; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế họp EP 107
Ghế họp EP 107
Ghế phòng họp/khách, lưng thấp; Chân quì chrome; Thân ghế bọc lưới.
2.010.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế họp EP 106C
Ghế họp EP 106C
Ghế phòng họp/khách, lưng thấp; Chân quì chrome; Tay Inox bọc Simili, Thân ghế bọc lưới.
2.520.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế họp Elite 106
Ghế họp Elite 106
Ghế lưng trung; Tay cố định; Chân quỳ, sắt, sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế họp E 107
Ghế họp E 107
Ghế phòng họp, khách; Lưng thấp; Chân quì Inox; Thân bọc toàn bằng vải.
Đọc tiếp
Ghế họp E 106
Ghế họp E 106
Ghế phòng họp, khách; Lưng thấp; Chân quì Inox; Tay PU hiệu chỉnh; Thân bọc toàn bằng vải.
Đọc tiếp
Ghế họp Duo 106C
Ghế họp Duo 106C
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Chân quỳ Chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.380.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế họp Duo 106
Ghế họp Duo 106
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Chân quỳ, sắt sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế họp Coda 107
Ghế họp Coda 107
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Chân quỳ sắt sơn tĩnh định; Lưng bọc vải lưới;
2.330.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế họp Coda 106
Ghế họp Coda 106
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Chân quỳ sắt sơn tĩnh định; Lưng bọc vải lưới;
2.560.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế họp Chorus 825C
Ghế họp Chorus 825C
Ghế nhân viên lưng thấp; Tay nhựa PP cố định; Chân quỳ, Chrome; Lưng bọc vải lưới.
1.640.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế họp Chorus 315C
Ghế họp Chorus 315C
Ghế lưng thấp; Tay PP cố định; Chân quỳ, mạ bóng. Lưng bọc vải lưới.
1.490.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế họp Cembalo 107
Ghế họp Cembalo 107
Ghế lưng trung; Không có tay; Chân quỳ, sắt sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới;
Đọc tiếp
Ghế họp Cembalo 106
Ghế họp Cembalo 106
Ghế lưng trung; Tay cố định; Chân quỳ, Chrome; Lưng bọc vải lưới;
Đọc tiếp
Ghế họp Brio 107C
Ghế họp Brio 107C
Ghế lưng trung; Không có tay; Chân quỳ, sắt, sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế họp Brio 107
Ghế họp Brio 107
Ghế lưng trung; Không có tay; Chân quỳ, sắt, sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
2.890.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế họp Brio 106C
Ghế họp Brio 106C
Ghế lưng trung; Tay hiệu chỉnh; Chân quỳ, vật liệu Chrome; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế họp Brio 106
Ghế họp Brio 106
Ghế lưng trung; Tay hiệu chỉnh; Chân quỳ, sắt, sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
3.250.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế phòng họp Ballad 106C
Ghế phòng họp Ballad 106C
Ghế nhân viên lưng thấp; Tay cố định; Chân quỳ, chrome; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế phòng họp Ballad 106
Ghế phòng họp Ballad 106
Ghế nhân viên lưng thấp; Tay cố định; Chân quỳ, sắt, sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp