Ghế Leader Alto 103
Ghế Leader Alto 103
Ghế lưng trung; Tay vật liệu PP cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
5.460.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế Leader Alto 102
Ghế Leader Alto 102
Ghế lưng trung; Tay vật liệu PU điều chỉnh; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
5.710.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế quản lý Toccata 105
Ghế quản lý Toccata 105
Ghế cao cấp lưng trung; Bệ điều khiển khóa đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc lưới; Mặt ngồi trượt bọc Simili.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Toccata 103
Ghế quản lý Toccata 103
Ghế cao cấp lưng trung; Bệ điều khiển khóa đa góc; Tay nhôm cố định; Chân nhôm; Lưng bọc lưới; Mặt ngồi trượt bọc Simili.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Toccata 102
Ghế quản lý Toccata 102
Ghế cao cấp lưng cao; Bệ điều khiển khóa đa góc; Tay nhôm cố định; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới; Mặt ngồi trượt bọc Simili.
Đọc tiếp
Ghế Giám đốc Tanto 105C
Ghế Giám đốc Tanto 105C
Ghế lưng trung; Không có tay; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế Giám đốc Tanto 105
Ghế Giám đốc Tanto 105
Ghế lưng trung; Không có tay; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
4.610.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế Giám đốc Tanto 103
Ghế Giám đốc Tanto 103
Ghế lưng trung; Tay PP có thể điều chỉnh; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
5.300.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế Giám đốc Tanto 102
Ghế Giám đốc Tanto 102
Ghế lưng cao, có gối tựa; Tay PP có thể điều chỉnh; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế Giám đốc S 101
Ghế Giám đốc S 101
Ghế lưng cao; Bệ điều khiển khoá đa góc; Tay PU; Chân nhôm; Thân bọc da.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Rubato 103
Ghế quản lý Rubato 103
Ghế lưng trung; Tay PU điều chỉnh đa hướng; Mặt ngồi trượt; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Rubato 102
Ghế quản lý Rubato 102
Ghế lưng cao, có gối tựa đầu; Tay PU điều chỉnh đa hướng; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế Giám đốc Rococo 103
Ghế Giám đốc Rococo 103
Ghế lưng trung; Tay nhôm điều chỉnh đa hướng; Mặt ngồi trượt; Bệ điều chỉnh khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế Giám đốc Rococo 102
Ghế Giám đốc Rococo 102
Ghế lưng cao, có gối tựa điều chỉnh; Tay nhôm điều chỉnh đa hướng; Mặt ngồi trượt; Bệ điều chỉnh khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Pavan 103
Ghế quản lý Pavan 103
Ghế lưng trung; Tay nhôm điều chỉnh đa hướng; Mặt ngồi trượt; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế Giám đốc Pavan 102
Ghế Giám đốc Pavan 102
Ghế lưng cao, có gối tựa điều chỉnh; Tay nhôm điều chỉnh đa hướng; Mặt ngồi trượt; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Neo 105
Ghế quản lý Neo 105
Ghế lưng trung; Không có tay; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Neo 103
Ghế quản lý Neo 103
Ghế lưng trung; Tay PP có thể điều chỉnh; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Neo 102
Ghế quản lý Neo 102
Ghế lưng cao, có gối tựa đầu; Tay PP có thể điều chỉnh; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 107
Ghế quản lý Natty 107
Ghế lưng trung; Không có tay; Chân quỳ, sắt sơn tĩnh điện; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 106
Ghế quản lý Natty 106
Ghế lưng trung; Tay cố định; Chân quỳ, sắt sơn tĩnh điện; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 105
Ghế quản lý Natty 105
Ghế lưng trung; Bệ khoá điều khiển thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 103 White
Ghế quản lý Natty 103 White
Ghế lưng trung; Tay điều chỉnh; Bệ khoá điều khiển thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 103 Red
Ghế quản lý Natty 103 Red
Ghế lưng trung; Tay điều chỉnh; Bệ khoá điều khiển thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 103 Blue
Ghế quản lý Natty 103 Blue
Ghế lưng trung; Tay điều chỉnh; Bệ khoá điều khiển thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 103 Black
Ghế quản lý Natty 103 Black
Ghế lưng trung; Tay điều chỉnh; Bệ khoá điều khiển thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 103 Green
Ghế quản lý Natty 103 Green
Ghế lưng trung; Tay điều chỉnh; Bệ khoá điều khiển thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Natty 102
Ghế quản lý Natty 102
Ghế lưng cao có gối tựa; Tay điều chỉnh; Bệ khoá điều khiển thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng nhựa.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Mezzo 103
Ghế quản lý Mezzo 103
Ghế lưng trung; Tay nhựa PU điều chỉnh đa hướng; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế Giám đốc Mezzo 102
Ghế Giám đốc Mezzo 102
Ghế lưng cao, có gối tựa điều chỉnh; Tay PU điều chỉnh đa hướng; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế giám đốc Leader M101
Ghế giám đốc Leader M101
Ghế lưng cao; Bệ điều khiển khoá đa góc; Tay P.U; Chân nhựa; Thân bọc toàn da.
Đọc tiếp
Ghế quản lý iChair 03
Ghế quản lý iChair 03
Ghế lưng trung; Tay PP hiệu chỉnh đa góc; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Mặt ngồi hiệu chỉnh; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
5.190.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế quản lý iChair 02
Ghế quản lý iChair 02
Ghế lưng cao có gối tựa đầu; Tay PP hiệu chỉnh đa góc; Bệ điều khiển khoá đa góc; Mặt ngồi hiệu chỉnh; Lưng bọc vải lưới.
4.680.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế quản lý E Toko 05C
Ghế quản lý E Toko 05C
Ghế lưng trung; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý E Toko 05
Ghế quản lý E Toko 05
Ghế lưng trung; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý E Toko 03C
Ghế quản lý E Toko 03C
Ghế lưng trung; Tay PP hiệu chỉnh đa góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý E Toko 03
Ghế quản lý E Toko 03
Ghế lưng trung; Tay PP hiệu chỉnh đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý E Toko 02C
Ghế quản lý E Toko 02C
Ghế lưng cao, có gối tựa đầu; Tay PP hiệu chỉnh đa góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý E Toko 02
Ghế quản lý E Toko 02
Ghế lưng cao, có gối tựa đầu; Tay PP hiệu chỉnh đa góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế quản lý Elite 102M
Ghế quản lý Elite 102M
Ghế lưng cao, có gối tựa; Tay điều chỉnh; Bệ điều khiển khoá đa góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp