Ghế nhân viên Cembalo 105
Ghế nhân viên Cembalo 105
Ghế lưng Trung; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.450.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên Andante 106PH
Ghế nhân viên Andante 106PH
Ghế lưng trung. Chân quỳ thép sơn tĩnh điện. Lưng bọc vải lưới.
3.960.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên Andante 105PH
Ghế nhân viên Andante 105PH
Ghế lưng trung. Tay PU hiệu chỉnh. Bệ điều khiển đa góc. Chân nhựa cao. Lưng bọc vải lưới.
3.370.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên Andante 103PH
Ghế nhân viên Andante 103PH
Ghế lưng trung. Tay PU hiệu chỉnh. Bệ điều khiển đa góc. Chân nhựa cao. Lưng bọc vải lưới.
4.220.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên EP 102
Ghế nhân viên EP 102
Ghế Giám đốc, lưng cao, có gối; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân chrome; Tay Inox bọc lưới; Ghế bọc vải lưới.
3.360.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên Galop 102S
Ghế nhân viên Galop 102S
Ghế lưng cao; Khung mạ Chrome; Tay cố định; Chân nhôm; Lưng bọc vải simili.
3.060.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên Galop 102
Ghế nhân viên Galop 102
Ghế lưng cao; Khung mạ Chrome; Tay cố định; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế nhân viên E 105
Ghế nhân viên E 105
Ghế lưng thấp; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân nhôm; Thân bọc hoàn toàn bằng vải
2.640.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên Cembalo 105C
Ghế nhân viên Cembalo 105C
Ghế lưng Trung; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế nhân viên Ballad 104C
Ghế nhân viên Ballad 104C
Ghế nhân viên lưng thấp; Tay cố định; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế nhân viên Cembalo 103C
Ghế nhân viên Cembalo 103C
Ghế lưng Trung; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế nhân viên Assai 105
Ghế nhân viên Assai 105
Ghế nhân viên lưng thấp; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng ghế bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế nhân viên Minuet 822
Ghế nhân viên Minuet 822
Ghế nhân viên lưng thấp; Bệ điều khiển đa góc; Tay nhựa PP; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.760.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên ES 104C
Ghế nhân viên ES 104C
Ghế lưng thấp; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Tay PU hiệu chỉnh; Lưng bọc vải lưới. Bảo hành 02 năm.
3.280.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên Cembalo 103
Ghế nhân viên Cembalo 103
Ghế lưng Trung; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế nhân viên Ballad 104A
Ghế nhân viên Ballad 104A
Ghế nhân viên lưng thấp; Tay cố định; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế nhân viên Assai 104
Ghế nhân viên Assai 104
Ghế nhân viên lưng thấp; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng ghế bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế nhân viên Cembalo 102C
Ghế nhân viên Cembalo 102C
Ghế lưng cao, có gối tựa đầu; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế nhân viên E 104
Ghế nhân viên E 104
Ghế lưng thấp; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân nhôm; Tay PU hiệu chỉnh; Thân bọc hoàn toàn bằng vải
Đọc tiếp
Ghế nhân viên Ballad 104
Ghế nhân viên Ballad 104
Ghế nhân viên lưng thấp; Tay cố định; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.860.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên Minuet 108L
Ghế nhân viên Minuet 108L
Ghế nhân viên lưng thấp; Bệ điều khiển đa góc; Tay nhựa PP; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.320.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên E 103
Ghế nhân viên E 103
Ghế trưởng phòng, lưng trung; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhôm; Tay PU hiệu chỉnh; Thân bọc bằng vải.
3.400.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên Cembalo 102
Ghế nhân viên Cembalo 102
Ghế lưng cao, có gối tựa đầu; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
2.930.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên ES 104
Ghế nhân viên ES 104
Ghế lưng thấp; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhôm; Tay PU hiệu chỉnh; Lưng bọc vải lưới. Bảo hành 02 năm.
Đọc tiếp
Ghế nhân viên Minuet 104
Ghế nhân viên Minuet 104
Ghế lưng rời; Bệ điều khiển đa góc; Tay nhựa PP; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế nhân viên ES 103C
Ghế nhân viên ES 103C
Ghế Trưởng phòng; Lưng trung; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Tay PU hiệu chỉnh; Lưng bọc vải lưới.
3.554.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên Duo 103M
Ghế nhân viên Duo 103M
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế nhân viên Minuet 103
Ghế nhân viên Minuet 103
Ghế lưng rời, có gối đầu. Bệ điều khiển đa góc; Tay nhựa PP; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế nhân viên ES 103
Ghế nhân viên ES 103
Ghế Trưởng phòng; Lưng trung; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhôm; Tay PU hiệu chỉnh; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế nhân viên Duo 103C
Ghế nhân viên Duo 103C
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân chrome; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp
Ghế nhân viên Duo 103
Ghế nhân viên Duo 103
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
2.670.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên M 104
Ghế nhân viên M 104
Ghế lưng trung; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Tay P.U; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
2.370.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên Duo 102M
Ghế nhân viên Duo 102M
Ghế lưng cao có gối tựa đầu; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
2.960.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên EP 106
Ghế nhân viên EP 106
Ghế phòng họp/khách, lưng thấp; Chân quì chrome; Tay Inox bọc lưới, Thân ghế bọc lưới.
2.330.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên EP 105
Ghế nhân viên EP 105
Ghế lưng thấp; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân chrome; Ghế bọc vải lưới.
2.440.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên EP 104
Ghế nhân viên EP 104
Ghế Giám đốc, lưng trung; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân chrome; Tay Inox bọc lưới; Ghế bọc vải lưới.
2.750.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên M 103
Ghế nhân viên M 103
Ghế lưng trung; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Tay P.U; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
2.510.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên EP 103
Ghế nhân viên EP 103
Ghế Giám đốc trung; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân chrome; Tay Inox bọc lưới; Ghế bọc vải lưới.
3.000.000  Thêm vào giỏ hàng
Ghế nhân viên M 102
Ghế nhân viên M 102
Ghế lưng cao; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Tay P.U; Chân nhựa; Thân bọc toàn vải.
Đọc tiếp
Ghế nhân viên Duo 102C
Ghế nhân viên Duo 102C
Ghế lưng cao có gối tựa đầu; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
Đọc tiếp