Tủ hồ sơ H1625-8
Tủ hồ sơ H1625-8
TỦ HỒ SƠ TRUNG - Kích thước : W800xD400xH1622mm - Chất liệu: ván MFC phủ melamine dày 18mm - Tủ cánh lùa, cánh MFC + 2 ngăn tủ không cánh - Phụ kiện chuẩn The Metro - Bản lề giảm chấn The Metro - Màu sắc : - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 2 năm (Chi tiết kích thước và màu sắc sản phẩm theo bản vẽ kỹ thuật)
3.994.000  Thêm vào giỏ hàng
Tủ hồ sơ H1625-7
Tủ hồ sơ H1625-7
TỦ HỒ SƠ TRUNG - Kích thước : W800xD400xH1622mm - Chất liệu: ván MFC phủ melamine dày 18mm - Tủ cánh lùa, cánh MFC + 1 ngăn tủ không cánh - Phụ kiện chuẩn The Metro - Bản lề giảm chấn The Metro - Màu sắc : - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 2 năm (Chi tiết kích thước và màu sắc sản phẩm theo bản vẽ kỹ thuật)
4.060.000  Thêm vào giỏ hàng
Tủ hồ sơ H1625-6
Tủ hồ sơ H1625-6
TỦ HỒ SƠ TRUNG - Kích thước : W800xD400xH1622mm - Chất liệu: ván MFC phủ melamine dày 18mm - Tủ cánh mở, cánh MFC + 2 ngăn tủ không cánh - Phụ kiện chuẩn The Metro - Bản lề giảm chấn The Metro - Màu sắc : - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 2 năm (Chi tiết kích thước và màu sắc sản phẩm theo bản vẽ kỹ thuật)
4.523.000  Thêm vào giỏ hàng
Tủ hồ sơ H1625-5
Tủ hồ sơ H1625-5
TỦ HỒ SƠ TRUNG - Kích thước : W800xD400xH1622mm - Chất liệu: ván MFC phủ melamine dày 18mm - Tủ cánh mở, cánh MFC + 2 ngăn tủ không cánh - Phụ kiện chuẩn The Metro - Bản lề giảm chấn The Metro - Màu sắc : - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 2 năm (Chi tiết kích thước và màu sắc sản phẩm theo bản vẽ kỹ thuật)
3.806.000  Thêm vào giỏ hàng
Tủ hồ sơ H1625-4
Tủ hồ sơ H1625-4
TỦ HỒ SƠ TRUNG - Kích thước : W800xD400xH1622mm - Chất liệu: ván MFC phủ melamine dày 18mm - Tủ cánh mở, cánh MFC + 1 ngăn tủ không cánh - Phụ kiện chuẩn The Metro - Bản lề giảm chấn The Metro - Màu sắc : - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 2 năm (Chi tiết kích thước và màu sắc sản phẩm theo bản vẽ kỹ thuật)
3.939.000  Thêm vào giỏ hàng
Tủ hồ sơ H1625-3
Tủ hồ sơ H1625-3
TỦ HỒ SƠ TRUNG - Kích thước : W800xD400xH1622mm - Chất liệu: ván MFC phủ melamine dày 18mm - Tủ cánh mở, tủ 2 cánh kính, 2 cánh MFC - Phụ kiện chuẩn The Metro - Bản lề giảm chấn The Metro - Màu sắc : - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 3 năm (Chi tiết kích thước và màu sắc sản phẩm theo bản vẽ kỹ thuật)
4.291.000  Thêm vào giỏ hàng
Tủ hồ sơ H1625-2
Tủ hồ sơ H1625-2
TỦ HỒ SƠ TRUNG - Kích thước : W800xD400xH1622mm - Chất liệu: ván MFC phủ melamine dày 18mm - Tủ cánh mở, cánh MFC - Phụ kiện chuẩn The Metro - Bản lề giảm chấn The Metro - Màu sắc : - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 2 năm (Chi tiết kích thước và màu sắc sản phẩm theo bản vẽ kỹ thuật)
4.501.000  Thêm vào giỏ hàng
Tủ hồ sơ H1625-1
Tủ hồ sơ H1625-1
TỦ HỒ SƠ TRUNG - Kích thước : W800xD400xH1625mm - Chất liệu: ván MFC phủ melamine dày 18mm - Không cánh tủ. - Phụ kiện chuẩn The Metro. - Bản lề giảm chấn The Metro. - Màu sắc: - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 2 năm. (Chi tiết kích thước và màu sắc sản phẩm theo bản vẽ kỹ thuật)
3.432.000  Thêm vào giỏ hàng