Tủ Hồ Sơ H750-08
Tủ Hồ Sơ H750-08
Mô tả sản phẩm :Tủ hồ sơ có cánh H750-08 là sản phẩm chất lượng cao làm bằng chất liệu MFC cao cấp với kiểu dáng đơn giản, sang trọng, hiện đại. Sản phẩm được sản xuất và phân phối trực tiếp bởi Workspace. Kích thước: W1600xD400xH750 mm
Chất liệu : Ván MFC cao cấp & kính gia cường
Bảo hành kỹ thuật: 2 năm
5.499.000  Thêm vào giỏ hàng
Tủ Hồ Sơ H750-07
Tủ Hồ Sơ H750-07
Mô tả sản phẩm :Tủ hồ sơ có cánh H750-07 là sản phẩm chất lượng cao làm bằng chất liệu MFC cao cấp với kiểu dáng đơn giản, sang trọng, hiện đại. Sản phẩm được sản xuất và phân phối trực tiếp bởi Workspace. Kích thước: W1600xD400xH750 mm
Chất liệu : Ván MFC cao cấp
Bảo hành kỹ thuật: 2 năm
4.399.000  Thêm vào giỏ hàng
Tủ Hồ Sơ H750-06
Tủ Hồ Sơ H750-06
Mô tả sản phẩm :Tủ hồ sơ có cánh H750-06 là sản phẩm chất lượng cao làm bằng chất liệu MFC cao cấp với kiểu dáng đơn giản, sang trọng, hiện đại. Sản phẩm được sản xuất và phân phối trực tiếp bởi Workspace. Kích thước: W1200xD400xH750 mm
Chất liệu : Ván MFC cao cấp & kính gia cường
Bảo hành kỹ thuật: 2 năm
4.099.000  Thêm vào giỏ hàng
Tủ Hồ Sơ H750-05
Tủ Hồ Sơ H750-05
Mô tả sản phẩm :Tủ hồ sơ có cánh H750-05 là sản phẩm chất lượng cao làm bằng chất liệu MFC cao cấp với kiểu dáng đơn giản, sang trọng, hiện đại. Sản phẩm được sản xuất và phân phối trực tiếp bởi Workspace. Kích thước: W1200xD400xH750 mm
Chất liệu : Ván MFC cao cấp
Bảo hành kỹ thuật: 2 năm
2.999.000  Thêm vào giỏ hàng
Tủ Hồ Sơ H750-04
Tủ Hồ Sơ H750-04
Mô tả sản phẩm :Tủ hồ sơ có cánh lùa H750-04 là sản phẩm chất lượng cao làm bằng chất liệu MFC cao cấp với kiểu dáng đơn giản, sang trọng, hiện đại. Sản phẩm được sản xuất và phân phối trực tiếp bởi Workspace. Kích thước: W800xD400xH750 mm
Chất liệu : Ván MFC cao cấp
Bảo hành kỹ thuật: 2 năm
2.199.000  Thêm vào giỏ hàng
Tủ Hồ Sơ H750-01
Tủ Hồ Sơ H750-01
Mô tả sản phẩm :Tủ hồ sơ không cánh H750-01 là sản phẩm chất lượng cao làm bằng chất liệu MFC cao cấp với kiểu dáng đơn giản, sang trọng, hiện đại. Sản phẩm được sản xuất và phân phối trực tiếp bởi Workspace. Kích thước: W800xD400xH750 mm
Chất liệu : Ván MFC cao cấp
Bảo hành kỹ thuật: 2 năm
1.499.000  Thêm vào giỏ hàng
Tủ Hồ Sơ H750-02
Tủ Hồ Sơ H750-02
Mô tả sản phẩm :Tủ hồ sơ có cánh H750-02 là sản phẩm chất lượng cao làm bằng chất liệu MFC cao cấp với kiểu dáng đơn giản, sang trọng, hiện đại. Sản phẩm được sản xuất và phân phối trực tiếp bởi Workspace. Kích thước: W800xD400xH750 mm
Chất liệu : Ván MFC cao cấp
Bảo hành kỹ thuật: 2 năm
1.999.000  Thêm vào giỏ hàng
Tủ Hồ Sơ H750-03
Tủ Hồ Sơ H750-03
Mô tả sản phẩm :Tủ hồ sơ có cánh H750-03 là sản phẩm chất lượng cao làm bằng chất liệu MFC cao cấp với kiểu dáng đơn giản, sang trọng, hiện đại. Sản phẩm được sản xuất và phân phối trực tiếp bởi Workspace. Kích thước: W800xD400xH750 mm
Chất liệu : Ván MFC cao cấp & kính gia cường
Bảo hành kỹ thuật: 2 năm
2.799.000  Thêm vào giỏ hàng