Sale! Ghế phòng họp Alto 107
Ghế phòng họp Alto 107
Ghế lưng trung; Chân quỳ, hợp kim sắt sơn tĩnh điện; Lung bọc vải lưới.
3.590.000  3.550.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế phòng họp Alto 106
Ghế phòng họp Alto 106
Ghế lưng trung; Tay PU; Chân quỳ, hợp kim sắt sơn tĩnh điện; Lung bọc vải lưới.
4.150.000  4.100.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế training Cello 105L
Ghế training Cello 105L
Ghế tiếp khách; Lưng và mặt ngồi nhựa; Chân mạ chrome
1.250.000  1.160.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Cembalo 106A
Ghế họp Cembalo 106A
Ghế lưng trung; Tay cố định; Chân quỳ, sắt sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới;
1.900.000  1.820.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Tanto 107
Ghế họp Tanto 107
Ghế lưng trung; Không có tay; Chân quỳ Chrome; Lưng bọc vải lưới.
4.050.000  3.090.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Tanto 106
Ghế họp Tanto 106
Ghế lưng trung; Tay PP có thể điều chỉnh; Chân quỳ Chrome; Lưng bọc vải lưới.
3.660.000  3.600.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp S 107
Ghế họp S 107
Ghế phòng họp/khách, lưng trung; Không tay; Chân quỳ Inox.
1.530.000  1.450.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp S 106
Ghế họp S 106
Ghế phòng họp/khách lưng thấp; Tay PU; Chân quỳ inox;
1.760.000  1.670.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Poco 902N
Ghế họp Poco 902N
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Chân sắt, sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
1.480.000  1.350.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Poco 902G
Ghế họp Poco 902G
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Chân quỳ, Chrome; Lưng bọc vải lưới.
1.750.000  1.650.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Poco 106
Ghế họp Poco 106
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Chân quỳ, Chrome. Lưng bọc vải lưới.
1.920.000  1.850.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp M 106
Ghế họp M 106
Ghế lưng thấp; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Tay P.U; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.680.000  1.550.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Lento 106C
Ghế họp Lento 106C
Ghế lưng trung; Tay cố định; Chân quỳ, Chrome; Lưng bọc vải lưới.
1.650.000  1.600.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Lento 106B
Ghế họp Lento 106B
Ghế lưng trung; Tay cố định; Chân quỳ sắt, sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
1.550.000  1.400.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp L 107
Ghế họp L 107
Ghế phòng họp/khách, lưng thấp; Không tay; Chân quỳ, sơn tĩnh điện; Phía trước bọc vải; Phía sau bọc vải đen cố định.
1.250.000  1.105.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp L 106
Ghế họp L 106
Ghế phòng họp/khách, lưng thấp; Tay P.P; Chân quỳ, sơn tĩnh điện; Phía trước bọc vải; Phía sau bọc vải đen cố định.
1.350.000  1.280.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp iChair 07P
Ghế họp iChair 07P
Ghế phòng họp, phòng khách lưng thấp; Chân quì sắt sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
1.000.000  955.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp iChair 07
Ghế họp iChair 07
Ghế phòng họp, phòng khách lưng thấp; Chân quì chrome; Lưng bọc vải lưới.
1.200.000  1.150.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp iChair 06P
Ghế họp iChair 06P
Ghế phòng họp, phòng khách lưng thấp; Tay Inox. Chân quì sắt sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
1.100.000  1.080.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp iChair 06
Ghế họp iChair 06
Ghế phòng họp, phòng khách lưng thấp; Tay Inox. Chân quì chrome; Lưng bọc vải lưới.
1.450.000  1.390.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp EP 107
Ghế họp EP 107
Ghế phòng họp/khách, lưng thấp; Chân quì chrome; Thân ghế bọc lưới.
1.500.000  1.400.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp EP 106C
Ghế họp EP 106C
Ghế phòng họp/khách, lưng thấp; Chân quì chrome; Tay Inox bọc Simili, Thân ghế bọc lưới.
1.950.000  1.880.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Elite 106
Ghế họp Elite 106
Ghế lưng trung; Tay cố định; Chân quỳ, sắt, sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
3.050.000  2.900.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp E 107
Ghế họp E 107
Ghế phòng họp, khách; Lưng thấp; Chân quì Inox; Thân bọc toàn bằng vải.
1.750.000  1.620.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp E 106
Ghế họp E 106
Ghế phòng họp, khách; Lưng thấp; Chân quì Inox; Tay PU hiệu chỉnh; Thân bọc toàn bằng vải.
2.250.000  2.080.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Duo 106C
Ghế họp Duo 106C
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Chân quỳ Chrome; Lưng bọc vải lưới.
1.950.000  1.850.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Duo 106
Ghế họp Duo 106
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Chân quỳ, sắt sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
1.850.000  1.700.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Coda 107
Ghế họp Coda 107
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Chân quỳ sắt sơn tĩnh định; Lưng bọc vải lưới;
1.650.000  1.620.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Coda 106
Ghế họp Coda 106
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Chân quỳ sắt sơn tĩnh định; Lưng bọc vải lưới;
1.860.000  1.720.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Chorus 825C
Ghế họp Chorus 825C
Ghế nhân viên lưng thấp; Tay nhựa PP cố định; Chân quỳ, Chrome; Lưng bọc vải lưới.
1.220.000  1.150.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Chorus 315C
Ghế họp Chorus 315C
Ghế lưng thấp; Tay PP cố định; Chân quỳ, mạ bóng. Lưng bọc vải lưới.
1.090.000  1.050.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Cembalo 107
Ghế họp Cembalo 107
Ghế lưng trung; Không có tay; Chân quỳ, sắt sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới;
1.800.000  1.750.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Cembalo 106
Ghế họp Cembalo 106
Ghế lưng trung; Tay cố định; Chân quỳ, Chrome; Lưng bọc vải lưới;
1.970.000  1.950.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Brio 107C
Ghế họp Brio 107C
Ghế lưng trung; Không có tay; Chân quỳ, sắt, sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
2.050.000  1.920.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Brio 107
Ghế họp Brio 107
Ghế lưng trung; Không có tay; Chân quỳ, sắt, sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
2.050.000  1.920.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Brio 106C
Ghế họp Brio 106C
Ghế lưng trung; Tay hiệu chỉnh; Chân quỳ, vật liệu Chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.600.000  2.550.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế họp Brio 106
Ghế họp Brio 106
Ghế lưng trung; Tay hiệu chỉnh; Chân quỳ, sắt, sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
2.500.000  2.450.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế phòng họp Ballad 106C
Ghế phòng họp Ballad 106C
Ghế nhân viên lưng thấp; Tay cố định; Chân quỳ, chrome; Lưng bọc vải lưới.
1.370.000  1.300.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế phòng họp Ballad 106
Ghế phòng họp Ballad 106
Ghế nhân viên lưng thấp; Tay cố định; Chân quỳ, sắt, sơn tĩnh điện; Lưng bọc vải lưới.
1.370.000  1.250.000  Thêm vào giỏ