Sale! Ghế nhân viên iChair 05
Ghế nhân viên iChair 05
Ghế nhân viên lưng thấp; Bệ điều khiển thẳng góc; Không tay; Chân Nhựa, Lưng bọc vải lưới
1.250.000  1.110.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Duo 103MC
Ghế nhân viên Duo 103MC
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.100.000  1.990.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Coda 105
Ghế nhân viên Coda 105
Ghế lưng thấp; Không tay; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.860.000  1.740.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Coda 103P
Ghế nhân viên Coda 103P
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.950.000  1.850.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Coda 103
Ghế nhân viên Coda 103
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.250.000  2.100.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Coda 102P1
Ghế nhân viên Coda 102P1
Ghế lưng cao gối nhỏ; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
2.170.000  2.050.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Coda 102P
Ghế nhân viên Coda 102P
Ghế lưng cao gối lớn; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
2.250.000  2.050.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Coda 102
Ghế nhân viên Coda 102
Ghế lưng cao gối lớn; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.450.000  2.320.000  Thêm vào giỏ