Sale! Ghế nhân viên M 104
Ghế nhân viên M 104
Ghế lưng trung; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Tay P.U; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.850.000  1.770.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế Leader Alto 103C
Ghế Leader Alto 103C
Ghế lưng trung; Tay vật liệu PU điều chỉnh; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân thép Chrome; Lưng bọc vải lưới.
6.100.000  6.050.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Duo 102M
Ghế nhân viên Duo 102M
Ghế lưng cao có gối tựa đầu; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
2.150.000  2.060.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên EP 106
Ghế nhân viên EP 106
Ghế phòng họp/khách, lưng thấp; Chân quì chrome; Tay Inox bọc lưới, Thân ghế bọc lưới.
1.750.000  1.660.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên EP 105
Ghế nhân viên EP 105
Ghế lưng thấp; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân chrome; Ghế bọc vải lưới.
1.950.000  1.820.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên EP 104
Ghế nhân viên EP 104
Ghế Giám đốc, lưng trung; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân chrome; Tay Inox bọc lưới; Ghế bọc vải lưới.
2.100.000  2.070.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên M 103
Ghế nhân viên M 103
Ghế lưng trung; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Tay P.U; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.950.000  1.875.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên EP 103
Ghế nhân viên EP 103
Ghế Giám đốc trung; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân chrome; Tay Inox bọc lưới; Ghế bọc vải lưới.
2.700.000  2.510.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên M 102
Ghế nhân viên M 102
Ghế lưng cao; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Tay P.U; Chân nhựa; Thân bọc toàn vải.
2.100.000  2.080.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Duo 102C
Ghế nhân viên Duo 102C
Ghế lưng cao có gối tựa đầu; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.250.000  2.150.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Lento 103M
Ghế nhân viên Lento 103M
Ghế lưng trung; Tay cố định; Bẹ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng bọc vải lưới.
1.960.000  1.870.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Duo 102
Ghế nhân viên Duo 102
Ghế lưng cao có gối tựa đầu; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
2.160.000  2.060.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Lento 103C
Ghế nhân viên Lento 103C
Ghế lưng trung; Tay cố định; Bẹ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.250.000  2.050.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế Leader – Alto 102P
Ghế Leader – Alto 102P
Ghế lưng cao; Có gối tựa điều chỉnh; Tay vật liệu PU điều chỉnh; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
4.400.000  4.290.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Lento 103
Ghế nhân viên Lento 103
Ghế lưng trung; Tay cố định; Bẹ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.760.000  1.650.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Lento 102M
Ghế nhân viên Lento 102M
Ghế lưng trung có gối đầu; Tay cố định; Bẹ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng bọc vải lưới.
2.100.000  1.999.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Lento 102C
Ghế nhân viên Lento 102C
Ghế lưng trung có gối đầu; Tay cố định; Bẹ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.450.000  2.320.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Coda 105P
Ghế nhân viên Coda 105P
Ghế lưng thấp; Không tay; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.860.000  1.740.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế Leader – Alto 102C
Ghế Leader – Alto 102C
Ghế lưng cao; Có gối tựa điều chỉnh; Tay vật liệu PU điều chỉnh; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân thép Chrome; Lưng bọc vải lưới.
6.300.000  6.250.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Lento 102
Ghế nhân viên Lento 102
Ghế lưng trung có gối đầu; Tay cố định; Bẹ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.850.000  1.800.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Coda 105
Ghế nhân viên Coda 105
Ghế lưng thấp; Không tay; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.860.000  1.740.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên L 105
Ghế nhân viên L 105
Ghế lưng thấp; Bệ điều khiển thẳng góc; Không tay; Chân nhựa; Phía trước bọc vải; Phía sau bọc vải đen cố định.
1.350.000  1.200.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế Leader – RX 104 Blue
Ghế Leader – RX 104 Blue

ghe quan ly – ghe giam doc – ghe truong phong – ghe leader – RX 104 Blue

6.950.000  6.890.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Coda 103P
Ghế nhân viên Coda 103P
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.950.000  1.850.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Coda 103
Ghế nhân viên Coda 103
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.250.000  2.100.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên L 103
Ghế nhân viên L 103
Ghế lưng trung; Bệ điều khiển thẳng góc; Tay P.P; Chân nhựa; Phía trước bọc vải; Phía sau bọc vải đen cố định.
1.550.000  1.450.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Coda 102P1
Ghế nhân viên Coda 102P1
Ghế lưng cao gối nhỏ; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
2.170.000  2.050.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên L 102
Ghế nhân viên L 102
Ghế lưng cao; Bệ điều khiển thẳng góc; Tay P.P; Chân nhựa; Phía trước bọc vải; Phía sau bọc vải đen cố định.
1.650.000  1.530.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Coda 102P
Ghế nhân viên Coda 102P
Ghế lưng cao gối lớn; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
2.250.000  2.050.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Brio 105C
Ghế nhân viên Brio 105C
Ghế lưng trung ; Không có tay; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
2.100.000  2.055.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên iChair 05C
Ghế nhân viên iChair 05C
Ghế nhân viên lưng thấp; Bệ điều khiển thẳng góc; Không tay; Chân chrome, Lưng bọc vải lưới
1.450.000  1.320.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế phòng họp Alto 107
Ghế phòng họp Alto 107
Ghế lưng trung; Chân quỳ, hợp kim sắt sơn tĩnh điện; Lung bọc vải lưới.
3.590.000  3.550.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế Leader lưng trung  Alto 105P
Ghế Leader lưng trung Alto 105P
Ghế lưng trung; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
3.800.000  3.680.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Brio 105
Ghế nhân viên Brio 105
Ghế lưng trung; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
2.850.000  2.680.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Coda 102
Ghế nhân viên Coda 102
Ghế lưng cao gối lớn; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.450.000  2.320.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên iChair 05P
Ghế nhân viên iChair 05P
Ghế nhân viên lưng thấp; Bệ điều khiển thẳng góc; Không tay; Chân nhựa, Lưng bọc vải lưới
1.200.000  1.110.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Brio 104C
Ghế nhân viên Brio 104C
Ghế lưng trung; Tay hiệu chỉnh; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.890.000  2.800.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế phòng họp Alto 106
Ghế phòng họp Alto 106
Ghế lưng trung; Tay PU; Chân quỳ, hợp kim sắt sơn tĩnh điện; Lung bọc vải lưới.
4.150.000  4.100.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Brio 104
Ghế nhân viên Brio 104
Ghế lưng trung; Tay hiệu chỉnh; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
2.800.000  2.720.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Brio 102
Ghế nhân viên Brio 102
Ghế lưng cao, có gối tựa đầu; Tay hiệu chỉnh; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
2.850.000  2.745.000  Thêm vào giỏ