Sale! Ghế quản lý Artrix 103
Ghế quản lý Artrix 103
Ghế cao cấp; Bệ điều khiển khoá đa góc; Tay PP cố định; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
3.880.000  3.850.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế quản lý Artrix 102
Ghế quản lý Artrix 102
Ghế cao cấp có gối tựa đầu; Bệ điều khiển khóa đa góc; Tay nhựa PP cố định; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
3.950.000  3.880.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên EP 102
Ghế nhân viên EP 102
Ghế Giám đốc, lưng cao, có gối; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân chrome; Tay Inox bọc lưới; Ghế bọc vải lưới.
2.650.000  2.500.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Galop 102S
Ghế nhân viên Galop 102S
Ghế lưng cao; Khung mạ Chrome; Tay cố định; Chân nhôm; Lưng bọc vải simili.
2.450.000  2.370.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Galop 102
Ghế nhân viên Galop 102
Ghế lưng cao; Khung mạ Chrome; Tay cố định; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
2.400.000  2.350.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên E 105
Ghế nhân viên E 105
Ghế lưng thấp; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân nhôm; Thân bọc hoàn toàn bằng vải
2.050.000  1.950.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Minuet 822
Ghế nhân viên Minuet 822
Ghế nhân viên lưng thấp; Bệ điều khiển đa góc; Tay nhựa PP; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.330.000  1.250.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên ES 104C
Ghế nhân viên ES 104C
Ghế lưng thấp; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Tay PU hiệu chỉnh; Lưng bọc vải lưới. Bảo hành 02 năm.
2.600.000  2.550.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên E 104
Ghế nhân viên E 104
Ghế lưng thấp; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân nhôm; Tay PU hiệu chỉnh; Thân bọc hoàn toàn bằng vải
2.550.000  2.450.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Minuet 108L
Ghế nhân viên Minuet 108L
Ghế nhân viên lưng thấp; Bệ điều khiển đa góc; Tay nhựa PP; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.050.000  990.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên E 103
Ghế nhân viên E 103
Ghế trưởng phòng, lưng trung; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhôm; Tay PU hiệu chỉnh; Thân bọc bằng vải.
2.730.000  2.550.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên E 101
Ghế nhân viên E 101
Ghế Tổng giám đốc lưng cao; Bệ điều khiển khóa đa góc; Chân nhôm; Tay PU hiệu chỉnh; Bọc hoàn toàn bằng da
5.800.000  5.620.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên ES 104
Ghế nhân viên ES 104
Ghế lưng thấp; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhôm; Tay PU hiệu chỉnh; Lưng bọc vải lưới. Bảo hành 02 năm.
2.550.000  2.460.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Minuet 104
Ghế nhân viên Minuet 104
Ghế lưng rời; Bệ điều khiển đa góc; Tay nhựa PP; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.300.000  1.220.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên ES 103C
Ghế nhân viên ES 103C
Ghế Trưởng phòng; Lưng trung; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Tay PU hiệu chỉnh; Lưng bọc vải lưới.
2.800.000  2.700.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Duo 103M
Ghế nhân viên Duo 103M
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
2.000.000  1.950.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Minuet 103
Ghế nhân viên Minuet 103
Ghế lưng rời, có gối đầu. Bệ điều khiển đa góc; Tay nhựa PP; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.450.000  1.350.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên ES 103
Ghế nhân viên ES 103
Ghế Trưởng phòng; Lưng trung; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhôm; Tay PU hiệu chỉnh; Lưng bọc vải lưới.
2.800.000  2.650.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Duo 103C
Ghế nhân viên Duo 103C
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.050.000  1.990.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Duo 103
Ghế nhân viên Duo 103
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
2.000.000  1.950.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên M 104
Ghế nhân viên M 104
Ghế lưng trung; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Tay P.U; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.850.000  1.770.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Duo 102M
Ghế nhân viên Duo 102M
Ghế lưng cao có gối tựa đầu; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
2.150.000  2.060.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên EP 106
Ghế nhân viên EP 106
Ghế phòng họp/khách, lưng thấp; Chân quì chrome; Tay Inox bọc lưới, Thân ghế bọc lưới.
1.750.000  1.660.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên EP 105
Ghế nhân viên EP 105
Ghế lưng thấp; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân chrome; Ghế bọc vải lưới.
1.950.000  1.820.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên EP 104
Ghế nhân viên EP 104
Ghế Giám đốc, lưng trung; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân chrome; Tay Inox bọc lưới; Ghế bọc vải lưới.
2.100.000  2.070.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên M 103
Ghế nhân viên M 103
Ghế lưng trung; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Tay P.U; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.950.000  1.875.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên EP 103
Ghế nhân viên EP 103
Ghế Giám đốc trung; Bệ điều khiển khóa thẳng góc; Chân chrome; Tay Inox bọc lưới; Ghế bọc vải lưới.
2.700.000  2.510.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên M 102
Ghế nhân viên M 102
Ghế lưng cao; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Tay P.U; Chân nhựa; Thân bọc toàn vải.
2.100.000  2.080.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Duo 102C
Ghế nhân viên Duo 102C
Ghế lưng cao có gối tựa đầu; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.250.000  2.150.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Lento 103M
Ghế nhân viên Lento 103M
Ghế lưng trung; Tay cố định; Bẹ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng bọc vải lưới.
1.960.000  1.870.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Duo 102
Ghế nhân viên Duo 102
Ghế lưng cao có gối tựa đầu; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhôm; Lưng bọc vải lưới.
2.160.000  2.060.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Lento 103C
Ghế nhân viên Lento 103C
Ghế lưng trung; Tay cố định; Bẹ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.250.000  2.050.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Lento 103
Ghế nhân viên Lento 103
Ghế lưng trung; Tay cố định; Bẹ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.760.000  1.650.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Lento 102M
Ghế nhân viên Lento 102M
Ghế lưng trung có gối đầu; Tay cố định; Bẹ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa pha sợi thuỷ tinh chịu lực; Lưng bọc vải lưới.
2.100.000  1.999.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Lento 102C
Ghế nhân viên Lento 102C
Ghế lưng trung có gối đầu; Tay cố định; Bẹ điều khiển khoá thẳng góc; Chân Chrome; Lưng bọc vải lưới.
2.450.000  2.320.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Coda 105P
Ghế nhân viên Coda 105P
Ghế lưng thấp; Không tay; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.860.000  1.740.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Lento 102
Ghế nhân viên Lento 102
Ghế lưng trung có gối đầu; Tay cố định; Bẹ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.850.000  1.800.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Coda 105
Ghế nhân viên Coda 105
Ghế lưng thấp; Không tay; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.860.000  1.740.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên L 105
Ghế nhân viên L 105
Ghế lưng thấp; Bệ điều khiển thẳng góc; Không tay; Chân nhựa; Phía trước bọc vải; Phía sau bọc vải đen cố định.
1.350.000  1.200.000  Thêm vào giỏ
Sale! Ghế nhân viên Coda 103P
Ghế nhân viên Coda 103P
Ghế lưng thấp; Tay cố định; Bệ điều khiển khoá thẳng góc; Chân nhựa; Lưng bọc vải lưới.
1.950.000  1.850.000  Thêm vào giỏ